Natur- og Kulturarv

Rudersdal rummer mageløs naturskønhed og uvurderlig verdens kulturarv. Det kræver en sikker konservativ hånd at værne mod glubsk og grisk foretagsomhed

Nordsjællands Parforce landskabSøllerød blev historisk formet af en række fremsynede konservative politikere og embedsmænd, der indædt arbejdede for at ikke hver en afkrog af kommunen skulle tilplastres med højhuse. Senere, da Birkerød stod for tur, lykkedes det ved hjælp af fredninger at undgå samme skæbne. I dag er Rudersdal – sammenlagt af Søllerød og Birkerød i 2007 – karakteriseret ved en blanding af store fredede naturområder, åbne landbrugslandskaber og spredte ”landsbyer” med hver deres præg. Sådan skal det vedblive. Denne rige natur- og kulturarv er umistelig. Det tager kun kort tid at æde sig ind på vores frirum og vores historie. Og meget lang tid at genskabe, når glubskheden får to ben at gå på. I det lange perspektiv skal vi værne om de værdier, som 30ernes og 40ernes politikere har sikret os.

Det skal vi også gøre ved at arbejde for at give naturskoler, museer og arkiver gode vilkår – langt bedre end det er tilfældet nu.

Specielt værdifuld er de mange spor af 1700-årenes kulturlandskab med landliggerlivet, der fortjener en bedre formidling. Første trin er nyopstillingen af samlingerne på Mothsgården, men fortællingen om Københavnernes lystgårde fortjener større opmærksomhed.

Det gælder også udflytningen af de unikke og internationalt berømte Vedbækfund fra Jæger- og Samlertiden til et nyt museum og oplevelsescenter nær Maglemosen. Det skal der støttes aktivt op om.

Desuden foreligger en væsentlig opgave med at indsamle og registrere det særlige kunstnermiljø, som Birkerød lagde “hus” til i det 20. århundrede. Rudersdal skal støtte op om dette projekt ved at finansiere en erhvervs-phd. Senere skal det overvejes hvorledes projektet kan formidles.

Endelig er det en meget væsentlig opgave at arbejde for at udbrede kendskabet til vores verdensarv, Parforce Jagtens landskab. Ved at blive en aktiv del af formidlingen heraf har vi en unik mulighed for at tiltrække internationale turister til gavn og glæde for erhvervslivet.