Fremtidens Folkeskole

Fremtidens Folkeskole skal blive bedre til differentieret undervisning. Vi skal tage fuldt hånd om de talentfulde såvel som de skrøbelige elever. Det skal ske ved at sætte fuldt fokus på lærernes kompetenceudvikling. En opgave Rudersdal har forsømt skammeligt.
Vangeboskolen krammes af eleverne

Vangeboskolen krammes af eleverne

Skolerne i Rudersdal kommune er rigtig dårligt drevne. Udgifterne pr skoleelev er meget høje. Eksempelvis langt højere end i vores nabokommuner. Alligevel er børnene mindre glade, har større sygefravær, får dårligere karakterer og undervises af dårligere uddannede lærere. Dette finder sted i en tid hvor der er helt afgørende at vores børn bliver dannede på ordentlig vis. Årsagen er naturligvis manglen på respekt for det enkelte barn og dets muligheder. Alle gode ord til trods vil folkeskolen tilsyneladende helst ikke håndtere undervisningsdifferentiering.

Jeg ønsker en skole der tager hånd om de exceptionelt begavede såvel som de specielt udfordrede – fuldt og helt! Og som sikrer en mere åben og udadvendt skole der anvender de mange natur- og kulturtilbud i omgivelserne. Vi står overfor en usikker fremtid, der varsler ondt: folkevandringer, småkrige, naturkatastrofer. Det kan vores børn kun tackle hvis de er moralsk og etisk dannede, har sans for at finde kreative løsninger og kender til den verden, som de skal være en del af. Jeg arbejder gerne for at få en international folkeskole i nærområdet.

En særlig udfordring er at rigtig megen undervisning leveres af lærere, der ikke er fagligt uddannede til at undervise i netop dette fag. Medens Lyngby-Tårbæks elever således kan glæde sig over en såkaldt kompetencedækning på 91% kan Rudersdal kun tilbyde en dækning på knap 87%. Særligt grelt står det eksempelvis til med et fag som historie. I Lyngby-Tårbæk leveres 81 % af timerne i historie af faguddannede lærere. I Rudersdal gælder det kun 75%. I forhold til landsgennemsnittet ligger vi på niveau eller lige over. Når det gælder musik rammer Lyngby-Tårbæk det forventede landsmål, nemlig 95 %. I Rudersdal kan vi ikke mønstre mere end 88%. Det er ikke godt nok.

I fremtiden bør vi have universitetsuddannede lærere med pædagogisk overbygning, så lærernes faglige kvalifikationer er i top. Indtil da bør vi imidlertid satse på solid efteruddannelse. På dette punkt er barren sat alt for lavt i Rudersdal.